CLANDESTINO INSTITUT

Clandestino Institut är ett alternativt kultur- och utbildningsprojekt som drivs som ideell verksamhet i Göteborg. Genom ett brett internationellt nätverk av forskare, författare, konstnärer och kulturproducenter i vid bemärkelse förmedlas perspektiv på kunskap och kultur som sällan får det utrymme som de förtjänar vid universitet och insitutioner i Sverige. Metoden är konstområdesöverskridande med utgångspunkt i samtida litteratur, konst och musik. Vid sidan av föreläsningar, konstutställningar och konserter arrangeras Clandestino Festival årligen sedan 2003.

walti_hosli-clandestino_25

Att bedriva utbildning för ett kritiskt medvetande, eller kritisk pedagogik som det ibland kallas, förutsätter att vi lämnar synen på kunskap som ackumulerbart kapital och istället riktar fokus mot kopplingen mellan olika sociala formers historiska konfigurationer och deras funktion på ett subjektivt plan. Att inrikta sig på subjektivitet innebär i detta sammanhang att nå en insikt om att vilka vi är, vad vi gör och vad vi tänker blir mer förståeligt i ett epistemologiskt ramverk som tar sin utgångspunkt i en undersökning av hegemoniska historier. Frågan om subjektivitet och röst handlar därför om att förstå vår egen plats i de utbildningsprocesser och institutioner som omger oss. Vårt motstånd måste innefatta ett självmedvetet arbete med dominanta och normativa diskurser och representationer samt ett aktivt skapande av oppositionella analytiska och kulturella utrymmen. Ett slumpmässigt och isolerat motstånd är givetvis inte lika effektivt som ett motstånd som mobiliseras genom systematiskt politiserade undervisningspraktiker. Att återupptäcka och återerövra underkuvade kunskaper är ett sätt att göra anspråk på alternativa historier. Men dessa kunskaper måste förstås och definieras ”pedagogiskt”, dvs formuleras som frågor rörande strategi, praktik och forskning, om de ska kunna bidra till att förändra utbildningsinsitutionerna i radikal riktning.
Chandra Talpade Mohanty

Adress till vårt kontor är följande:

Clandestino Institut
Stigbergstorget 8
414 63 Göteborg
Sverige

Stöds av: