Filmkursen – att tänka över krönet

Filmkursen – att tänka över krönet, vid Clandestino Institut äger rum under våren, sommaren och hösten 2013. I kursen undersöker vi förutsättningar för det dokumentära berättandet och hur filmiskt arbete är en del i samhälldebatten. Vi frågar oss vad skillnaden mellan dokumentär och fiktion är, då vi ofta ser tendenser till fiktionalisering i nyhetsmedia samtidigt som konstnärliga uttryck inte sällan intar en undersökande position med stark koppling till forskning. Ett viktigt moment i kursen är deltagarnas utveckling av egna projekt. I projekten kan man arbeta med research kring ett ämne i form av text, bild, rörlig bild eller annat.

Kursen är strukturerad runt tre steg: föreläsningar, screenings och gruppsamtal. Deltagarna kommer genom kursen utvecklas i att reflektera runt egna och andras arbeten, med ökad förmåga att orientera sig i sina konstnärliga processer som mål. Kursdeltagare måste själva ha tillgång till den teknik som deras individuella arbeten kräver, så som kameror, datorer och program för redigering.

Deadline för ansökan till vårens kurs är 10 mars 2013. Skickas till: filmkursen@clandestinoinstitut.org. Ansökan sker med ett brev på max 400 ord där du berättar om varför du söker kursen, om dina förväntningar på kursen och vad för individuellt projekt du tänker dig att du vill arbeta med. Antalet platser är begränsat.

Kursavgift: 900 kr (450 kr för arbetslösa och studenter.) I kursavgiften ingår föreläsningar och medlemskort som ger rabatt till Clandestinos övriga arrangemang.

Start: tisdagen den 26 mars. Kursen omfattar åtta sammankomster under våren förlagda till onsdagskvällar och en heldag lördag (obs! kursstart en tisdag). Under sommaren arbetar kursdeltagarna självständigt med sina projekt vilka redovisas inför gruppen under ett längre kurstillfälle i september. En föreläsning kommer dessutom att hållas i höst av filmaren Hito Steyerl.

Föreläsare: Linda Västrik, Eric M Nilsson, Ruben Östlund, Tanja Ostojic, Lisa Tan, Hito Steyerl.

Kursansvarig: Stina Östberg stina.ostberg@clandestinoinstitut.org