De bedrägliga drömmarnas tid #5: Peter Jansson

FÖRELÄSNING: NARCISSISMEN OCH VÅR TIDS RÄDSLA FÖR ALLVAR

Ons 16 oktober kl. 19

ENTRÉ
40 kr / gratis för medlemmar i Angereds Teater eller Clandestino institut. Obs! Endast kontant betalning.

PLATS
Angereds Teater/Andra Stället, Triörgatan 1 i Angereds Centrum. Du tar dig enklast hit med spårvagn 4, 8, 9 till Angered C, där finns skyltar till Andra Stället.

ANMÄLAN
Begränsat antal platser, obligatorisk anmälan till info@angeredsteater.se | 031-331 54 08

NARCISSISMEN OCH VÅR TIDS RÄDSLA FÖR ALLVAR
I ett psykoanalytiskt perspektiv lever vi ett samhälle som i olika avseenden kan betraktas som narcissistiskt och håller på att moraliskt sönderfalla i girighetens, njutningens och gränslöshetens träsk.

I kölvattnet väller mörka vågor av tomhet, meningslöshet och destruktivitet fram som de allt större lerhögarna av formrytteri och byråkrati avser att hejda. Vart har den lidande och lidelsefulla människan tagit vägen? En djupare analys vittnar om att vår samtid tycks blunda för och inte längre vill kännas vid våra grundläggande existentiella villkor. Men innehåller inte ett värdefullt liv utöver glädje och mening också smärta och umbäranden? Är det inte våra brister, vår ångest, utsatthet och längtan, och vårt begär som gör oss till människor?

Peter Jansson är leg psykoterapeut och privatpraktiserande psykoanalytiker. Han skriver nu på en roman om den italienske målaren Caravaggio, samt på en avhandling i filosofi vid Göteborgs universitet.