De bedrägliga drömmarnas tid #4: Mattias Gardell

FÖRELÄSNING: BIOPOLITIK, HOMO SACER OCH UNDANTAGETS LOGIK 

Ons 18 september kl. 19

ENTRÉ
40 kr / gratis för medlemmar i Angereds Teater eller Clandestino institut. Obs! Endast kontant betalning.

PLATS
Angereds Teater/Andra Stället, Triörgatan 1 i Angereds Centrum. Du tar dig enklast hit med spårvagn 4, 8, 9 till Angered C, där finns skyltar till Andra Stället.

ANMÄLAN
Begränsat antal platser, obligatorisk anmälan till info@angeredsteater.se | 031-331 54 08

BIOPOLITIK, HOMO SACER OCH UNDANTAGETS LOGIK
Vi lever i en världsordning som sägs vila på idén om det mänskliga livets okränkbarhet. Talet om mänskliga rättigheter är förbundet med grunden för politisk legitimitet. Som förvaltare av en postpolitisk, moralisk ordning legitimeras såväl statsadministrationer som överstatliga globala institutioner, som Förenta nationerna, i termer av dess förmåga att främja, vägleda och administrera det mänskliga livet som sådant, från vaggan till graven. Den moderna politiska ordningen är således vad Michel Foucault benämnde en biopolitisk ordning. I föreläsningen undesöker vi hur idén om varje människas lika värde kan samexisterar med fördolda exkluderingsmekanismer som sorterar mänskligt liv på en skala mellan polerna värdefullt och värdelöst liv. Vi granskar också hur ordningen bevaras genom att upphävas i det expanderande undantagstillståndet och ställer frågan om sveräniteten i den globala ordningen.

Mattias Gardell är författare och professor i jämförande religionsvetenskap vid Uppsala universitetet. Bland hans många uppmärksammade publikationer kan nämnas In the Name of Elijah Muhammad (1996), Bin Ladin i våra hjärtan (2005), Tortyrens återkomst (2008) och Islamofobi (2010).