Frihet och erkännande till Edward Snowden

Frihet och erkännande till Edward Snowden – en världsomspännande läsning den 8 september 2014

Med anledning av den uppmaning som Berlins internationella litteraturfestival har utfäst arrangerar Clandestino Institut – på kort varsel – öppet hus för läsningar och samtal på temat övervakning till stöd för Edward Snowden.ILB_14_0002_Plakata_Snowden_V5_1108_print.indd

Program (under konstruktion, prel tider):
18.00 – Aleksander Motturi läser ur ett work in progress
18.15 – Karin Brygger läser ur novellen ”The First Woman in Space” (publicerad i bland annat Morgonrøde)
18.30 – Gabriel Byström läser ur ”Tystnadens Triumf” (Ordfront 2014)
19.00 [paus med tilltugg]
19.30 – Ulf Karl Olov Nilsson aka UKON läser ur sin roman ”Jag befinner mig i ett överflöd av kärlek” (Norstedts 2014)
20.00 – Linda Östergaard läser ur sin översättning av Ingeborg Bachmanns ”Vandra, tanke: Samlade dikter” (Ellerströms 2014)
20.30 –
21.00 –

Den internationella litteraturfestivalen i Berlin (ilb) manar alla individer, institutioner, skolor och medier som är angelägna om frihet och medborgerliga rättigheter att delta i en världsomspännande läsning om övervakning till stöd för Edward Snowden den 8 september 2014.

Den 6 juni 2013 publicerade The Guardian den första i en lång serie av artiklar som avslöjade den utsträckning i vilken massövervakning hade utförts av stater och bolag runt om i världen. I centrum stod American National Security Agency (NSA) och The British Intelligence Agency Government Communications Headquarter (GCHQ). Ny information från dessa aktörers topphemliga filer, som i detalj visar hur miljoner av oskyldiga medborgare spåras digitalt som vore de misstänkta för brott, fortsätter att avslöjas. Data om våra telefonsamtal, chattar, textmeddelande, nätsökningar, bruk av sociala medier – verktyg som vi dagligen använder – samlas in, analyseras och lagras.

En man var ensam ansvarig för att avtäcka dessa chockerande övergrepp på privatsfären: hans namn är Edward Snowden. I egenskap av före detta anställd vid NSA hade Snowden blivit allt mer uppgiven och oroad över övervakningens räckvidd och de olagliga metoder man satt i bruk. Han insåg: ”Jag vill inte leva i en värld där allt jag gör och säger spelas in. Det är ingenting som är vill stödja eller underkasta mig.” När Snowden inte lyckades påverka systemet inifrån förstod han att det bara fanns en annan väg för att uppmärksamma dessa massiva rättsövergrepp: visselblåsning. Medveten om att han kanske aldrig kommer att få återse sina vänner, sin familj eller sitt land, lämnade Edward Snowden livet i USA med alla dess bekvämligheter. Det enda han tog med sig var fyra bärbara datorer som innehöll några av NSA:s mest hemligstämplade dokument.

Dessa läckor delades med omvärlden genom ett sorgfälligt samarbete med ansvariga nyhetstidningar. De har satt igång en alltjämt pågående global debatt om demokrati och mänskliga rättigheter i den digitala tidsåldern. Internationella bolag har kommit att granskas för sin skamlösa exploatering av konsumentuppgifter. Medborgare över hela världen har vaknat upp och noterat att det inte finns någon frihet utan personuppgiftsskydd och kräver rätten till ett liv utan konstant övervakning. Som ett resultat av detta har regeringar världen över tvingats att se över sina övervakningssystem och, i några fall, erkänna delaktighet i NSA:s brott.

Edward Snowden avslöjade sin identitet strax efter att den första läckan offentliggjordes eftersom han ville skydda andra från att bli indragna. Han sa: ”Jag har inte för avsikt att dölja vem jag är eftersom jag vet att jag inte har gjort något fel.” Den internationella litteraturfestivalen i Berlin stöder detta påstående helhjärtat och manar alla medborgare att göra detsamma genom att delta i en världsomspännande läsning för en man som har gjort mänskligheten en stor tjänst.

Vi kräver också att den europeiska unionens medlemsstater, i ett erkännande av betydelsen av hans avslöjanden, omedelbart garanterar Edward Snowden asyl i EU, så länge som han kan komma att behöva det och åtminstone till dess att den amerikanska regeringen har tagit tillbaka alla anklagelser mot honom.

Slutligen ber vi Nobelkommittén att överväga att ge Edward Snowden Nobels Fredspris – i erkännande av hans otroliga, oegennyttiga tjänst för demokrati, frihet och fred för oss alla.

Alla texter för läsningen är tillgängliga på flera språk den 30 juli på vår hemsida www.worldwide-reading.com. Vänligen kontakta ilb om du vill medverka. E-postadressen är: worldwidereading@literaturfestival.com