Fem år efter revolutionen – Syriska röster i Sverige

siria306

Den 15 mars är det fem år sedan de första protesterna mot Assadregimen bröt ut i Syrien. Detta blev ett av startskotten för den blodiga konflikt som FN kallat ”den värsta humanitära krisen i modern tid”.

För att uppmärksamma femårsdagen för revolutionen har Clandestino Institut bjudit in tre syriska kulturpersonligheter som redan nu är verksamma i Sverige.

Den syriske journalisten Khaled Alesmael kommer att hålla en presentation om mediesituationen i Syrien idag och före revolutionen. Vi får höra musik av den kurdisk-syriska musikern Bahar Hesko samt läsningar av Housam Mosilli, fristadförfattare i Linköping. Dessutom har vi en mediaaktivist på plats online.

Khaled Alesmael
Khaled Alesmael har varit i Sverige i ett år och arbetar just nu som reporter och researcher på Uppdrag Granskning i SVT. Han har tidigare varit verksam som journalist i Damaskus, Beirut, Ammam, Cairo och Istanbul och är utbildad vid Damaskus Universtitet där han studerade engelsk litteratur.

Bahar Hesko
Bahar Hesko är en kurdisk musiker från Syrien som kom till Sverige 2013 efter ett år i Turkiet. Hennes huvudinstrument är tambor och trots att hon aldrig fått någon formell musikalisk skolning behärskar hon flera instrument och sjunger på 16 olika språk. Just nu bor hon i Karlstad där hon läser en master i engelsk litteratur vid Karlstads Universitet.

Housam Mosilli
Housam Mosilli är en 29-årig poet från Syrien som nyligen blivit fristadsförfattare i Linköpings kommun. Sedan han på grund av sitt författarskap tvingades lämna Syrien 2012 har han bott i Istanbul, Turkiet, på flykt undan syriska regimens säkerhetsstyrkor. Hans texter inspireras framförallt av händelserna i Syrien och berör ämnen som yttrandefrihet, mänskliga rättigheter, frihet och demokrati.

Plats: Kulturhuset Oceanen, Stigbergstorget 8, tisdagen 15 mars klockan 18.00-21.00. Valfri entré tillämpas.

In English
March 15th marks the five year anniversary of the first protests against the Assad-regime in Syria, which became one of the starting points for what what the UN calls ”the worst humanitarian crisis in modern time”.

To acknowledge and remember the revolution Clandestino has invited three syrian culture workers who are currently working in Sweden. The Syrian journalist Khaled Alesmael will discuss the media situation in Syria today and before the war. We will also hear from the Kurdish-Syrian musician Bahar Hesko and the author and poet Housam Mosilli.

Khaled Alesmael
Khaled Alesmael arrived in Sweden about a year ago and is currently working as a reporter and researcher at the investigative programme Uppdrag Granskning on SVT. He has previously worked as a journalist in Damaskus, Beirut, Ammam, Cairo and Istanbul and was educated in English litterature at the Damaskus University.

Bahar Hesko
Bahar Hesko is a kurdish musician from Syria who arrived to Sweden in 2013 after having spent one year in Turkey. Her main instrument is the tambor and even though she hasn’t had any formal musical training she plays several instruments and sings in 16 different languages. She is currently living in Karlstad where she studies English literature at the Karlstad University.

Housam Mosilli
Housam Al-Mosilli is a 29-year old poet and author from Syria who recently became a guest writer in Linköping’s municipality. Since leaving Syria in 2012 Housam Mosilli has lived in Istanbul, Turkey in refuge from the Syrian security forces. The inpiration for his writing comes primarily from the events in Syria and adresses topics such as freedom of speech, human rights, freedom and democracy.

The event is free and takes place at Oceanen Tuesday March 15th at 18.00.

Photo by Baraa Alhalaby, citizen journalist active in Aleppo.