HASSAN BLASIM FÅR GÄSTPROFESSUR VID CLANDESTINO INSTITUT

hassan3I en tid där kampen för yttrandefrihet allt oftare kommit att kapas av extremister är vi nu stolta över att kunna presentera den flerfaldigt prisade författaren Hassan Blasim som gästprofessor vid Clandestino Institut. Under våren 2017 kommer Hassan Blasim hålla en kurs i kreativt skrivande för nyanlända och andra. Temat för kursen sammanfattas av begreppet rätten att berätta som utforskar villkoren för litterära narrativ i en tid där diskussioner om yttrandefrihet förvandlats till en tribun för rasister.

BIOGRAFI
Hassan Blasim är en irakiskfödd författare som skriver på arabiska. Sedan 2004 har han bott i Finland. The Madman of Freedom Square publiserades av Comma Press 2009. The Iraqi Christ publicerades av Comma Press år 2013 och vann the Independent Foreign Fiction Prize år 2014. Båda dessa novellsamlingar har översatts till flera språk. The Corpse Exhibition publicerades i USA 2014 av Penguin. Blasim har prisats av PEN vid tre olika tillfällen. I The Guardian har han beskrivits som ”den kanske mest betydelsefulla nu levande författare av arabisk fiktion”. På svenska finns bland annat Irakisk Kristus (Albert Bonniers Förlag 2015) som utgör en samling av noveller från ovannämnda samlingar

KREATIVT SKRIVANDE FÖR NYANLÄNDA
Hassan Blasim, som själv flytt från Irak till Finland, en vandring som tog fyra år, kommer inom ramen för sin gästprofessur vid Clandestino Institut att hålla en kurs i kreativt skrivande för nyanlända. Dessa workshops är huvudsakligen riktade mot nyanlända arabisktalande och/eller engelskspråkiga delarna av befolkningen. Ett mindre antal platser kommer frigöras för deltagare som kanske inte har egna personliga erfarenheter av flyktingskap men som intresserar sig för ett skrivande som tar avstamp i asylens och uppehållstillståndets samtida villkor.

RÄTTEN ATT BERÄTTA
Parallellt med skrivkursen arrangerar Clandestino Institut en en serie öppna föreläsningar och samtal med internationellt verksamma författare på temat ”rätten att berätta”. Syftet är att dela erfarenheter av ett konstnärligt skrivande arbete i en tid som genomsyras av eskalerande demonisering av flyktingar som söker sig över nationsgränser. Vad kan litteraturen göra för motstånd? Hur kan den levandegöra röster som når bortom flyktingens mediala profil som resurskrävande offer, parasit eller rent av potentiellt terrorhot? Vad finns det för frigörelseprocesser i skrivandet, dess möte med reella och imaginära hotbilder? Vilken typ av motskrifter, antipoesi och motlitteratur kan utmana de hegemoniska narrativ som främlingsfientliga krafter systematiskt utformat till allmänpolitisk agenda? Vad är och vem har rätten att berätta?

TIDPUNKT OCH PLATS
Medan föreläsningarna pågår hela våren med start i januari 2017 på olika platser i Göteborg äger skrivkursen rum under en intensiv period i tre perioder under våren med start 27 februari 2017. Därefter följer en period av eget arbete samt samtal med inbjudna gästföreläsare. Programmet avslutas med textsamtal och uppläsningar i samband med Clandestino Festival 8-11 juni 2017.

Kontakt: Aleksander Motturi
info@clandestinoinstitut.org