RÄTTEN ATT BERÄTTA: Rasha Alqasem, Elisabeth Hjorth, Sara Mannheimer & Kholod Saghir

elisabethInom ramen för Rätten att berätta presenterar Clandestino Institut:

Det omöjligas konst – en författarkväll med Rasha Alqasem, Elisabeth Hjorth, Sara Mannheimer & Kholod Saghir
2 maj 2017, kl 18-20
Folkteatern i Göteborg

————————–

Hur är det möjligt att översätta från ett språk du inte kan säga mer än tack och farväl på? Vad slags dikt blir det av tecken du inte kan tyda?

Under en vecka i norra Irak, kurdiska Erbil, som under våren 2014 var den mest stabila platsen i området, möttes en grupp författare för att pröva detta i en översättarworkshop.

Workshopen var en i raden av ett antal resor som sprungit ur ett projekt initierat av statsvetaren och debattören Kholod Saghir och författaren Hanna Nordenhök.

Till Erbil kom tre poeter från olika delar av Irak (Mariam Alatar, Rasha Alqasem, Selwa Guli och fyra författare från Sverige (Sofia Stenström, Helena Boberg, Elisabeth Hjorth, Sara Mannheimer) samt projektledaren Kholod Saghir med arabiska som modersmål och svenska som förstaspråk. Genom långa samtal, med hjälp av gester, ansiktsuttryck och tonfall mejslades ett antal tolkningar fram vilka senare publicerades i tidskriften Kritiker.

Rasha Alqasems dikter fick stort gehör hos den svenska publiken när hon ett halvår senare gästade Göteborgs poesifestival. De fysiska detaljerna och de vardagliga interiörerna, erfarenheten av att vara instängd i en krigzon, klaustrofobin i en strikt familjestruktur, våldet som skickar ut hennes bröder i världen, ensamhet, depression, förälskelse, allt kommer till liv i pregnanta bilder och med ett rakt berättande språk.

Då Rasha Alqasem stannade kvar i Göteborg och sökte asyl blev hon uppvaktad av flera förlag som ville publicera hennes dikter i bokform. Ett samarbete inleddes mellan 10-tal Bok, Kholod Saghir, Elisabeth Hjorth och Sara Mannheimer, där ett första steg i processen togs av Kholod som gjorde en grovöversättning av hela manuset utifrån vilket Elisabeth och Sara arbetade vidare.

Hösten 2016 fanns ett material färdigt för tryck.

Men kan en tolkning någonsin bli klar?

Frågor som möter svar som i sin tur genererar fler frågor och tillslut ändå nödvändigheten att fatta beslut.
Att välja det och inte det.

Frågor om rytm ställd mot betydelse.
Betydelse mot bokstavlighet.
Bild mot ordval.
Den irakiska kontexten mot den världspolitiska.
Poetiska traditioner som möts eller slår mot varandra.

Vilken roll spelar den personliga kontakten och det biografiska materialet i tolkningen?

Vad har ansiktet för språk?

Var går gränsen mellan makt och ansvar, maktlöshet och adaption, tillit och separation?

Det finns mycket att diskutera.
Kom och delta i samtalet den 2e maj.

————————–

Rasha Alqasem f. 1989, från Irak och numera bosatt i Sverige. Redaktör, skribent och författare. Har publicerat texter i Time International, Saudi Newspaper, m fl. Arbetat som lärare på Universitet i Samarra. Utkommer med en diktsamling på svenska till våren hos bokförlaget 10-tal. I översättning av Kholod Saghir, Sara Mannheimer och Elisabeth Hjorth. Rasha var deltagare i projektet ”Ett inskränkt öde och ett besinningslöst” med fokus på kvinnlig poesi från Irak.

Elisabeth Hjorth är författare, kritiker och doktor i etik. Hon är verksam som forskare och lärare i litterär gestaltning på Konstfack. Hon debuterade med diktsamlingen Kärnfamiljen (2008) och har utkommit med romanerna Hängivelsen (2011) och Vid himlens början (2013). 2015 disputerade hon med avhandlingen Förtvivlade läsningar. Litteratur som motstånd och läsning som etik. 2016 är hon aktuell med romanen Nattens regn och dagens möda.

Sara Mannheimer är uppväxt i Göteborg och har studerat i USA, Holland och Tjeckien. Hon bor idag i Stockholm. Utöver det egna skrivandet driver hon glashyttan Stockholm Heta Glas. 2011 skrev hon i samarbete med Birgitta Egerbladh pjäsen Komma rusande för Stockholms Stadsteater. För Reglerna (2008) Augustprisnominerades hon och belönades med Borås Tidnings debutantpris. För Handlingen (2011) erhöll hon European Union Prize for Literature 2012 och nominerades till Sveriges Radios Romanpris. 2016 kom romanen Urskilja oss.

Kholod Saghir f. 1977, bosatt i Uppsala. Projektledare som har arbetat med demokratiutveckling i bland annat Palestina. Har studerat statsvetenskap och franska, är initiativtagare och projektledare till de konstnärliga utbytesprojekten Ensamma kroppar kan inte skriva (2012), En motståndsrörelse på mitt skrivbord (2013), Ett inskränkt öde och ett besinningslöst (2014) och Drömmar är inte förhandlingsbara (2015).Hon arbetar som verksamhetsutvecklare inom folkbildning, är verksam som debattör och översättare samt går skrivarkursen Häxskolan på Valand.

Kholod Saghir

 

[Programmet ingår i serien Rätten att berätta som löper parallellt med vår kurs Creative Writing for Newcomers som leds av den irakiske författaren Hassan Blasim.]