RÄTTEN ATT BERÄTTA: Rasha Omran, Jasim Mohamed & Ghayath Almadhoun

Inom ramen för Rätten att berätta presenterar Clandestino Institut i samarbete med Angereds Teater:

Rasha Omran i samtal med Jasim Mohamed + Ghayath Almadhoun
Angereds Teater
7 april 2017 kl 18-20

Rasha Omran är född 1964 i Tartous City, Syrien. Hon tog sin examen i arabisk litteratur 1989 på universitetet i Damaskus och varit aktiv medlem i arabiska författarförbundet 1985-2011. Flera av hennes verk är översatta till franska, engelska, spanska och italienska. På svenska finns Ett hjärta av förtorkad lera (Bokförlaget Edda 2014) i översättning av Jasim Mohamed.

Jasim Mohamed, poet, översättare och essäist, är född 1962 i utkanten av Ur, Irak. Sedan 1990 bosatt i Sverige. Översatt en rad svenska poeter tillarabiska, däribland hela Bruno K Öijers Trilogi, Kjell Espmark, Hanna Hallgren, Eva Runefelt, Ann Smith och Hanna Nordenhök. Från arabiska till svenska har han bl.a. översatt Rasha Omran och Selim Brakat. Som poet har han utkommit med tre diktsamlingar: Övningar in i annat språk, I Din Mun och Vittnen till meningslösa händelser.

Ghayath Almadhoun, palestinsk poet, född i Damaskus, Syrien 1979, bosatt i Stockholm sedan 2008. Han har gett ut tre diktsamlingar, den senaste publicerad i Beirut 2014. På svenska finns Asylansökan (Ersatz 2010) och Till Damaskus (Albert Bonniers Förlag 2014) som han skrev med Marie Silkeberg. Med Silkeberg har han gjort flera poesifilmer. Hans verk har översatts till svenska, tyska, holländska, grekiska, slovenska, italienska, engelska, franska, danska och kinesiska.

               
Ghayath Almadhoun                                       Jasim Mohamed

 

[Programmet ingår i serien Rätten att berätta som löper parallellt med vår kurs Creative Writing for Newcomers som leds av den irakiske författaren Hassan Blasim.]