RÄTTEN ATT BERÄTTA: Gloria Gervitz i samtal med Hanna Nordenhök

Gloria

Inom ramen för Clandestino Instituts serie Rätten att berätta, presenterar Göteborgs Litteraturhus en kväll med den mexikanska poeten Gloria Gervitz.

Gloria Gervitz i samtal med hanna Nordenhök
11 mars 2017, kl 18-20
Göteborgs Litteraturhus, Heurlins plats 1

I Gloria Gervitz oavslutade stordikt Migrationer smälter rum, tider och kroppar samman till en ständigt rörlig och mångförgrenad subjektivitet. Migrationer är ett av samtidens stora diktverk. I form såväl som innehåll tematiseras här migration, globalisering, exil och överskridande av språkets gränser. Dikten i sig utgör ett migratoriskt tillstånd, konstituerat på uppbrott och återvändanden, där även en ärvd kvinnlig och östjudisk erfarenhet spelar en avgörande roll.

Med anledning av att en utökad och omskriven version av den långa dikten – som påbörjades i slutet på 1970-talet och sedan dess utkommit i många skepnader – samtalar Gervitz med Hanna Nordenhök om sitt arbete med den.

Hanna Nordenhök är författare och litteraturkritiker och född i Malmö 1977. Hon skriver just nu på en avhandling inom fältet konstnärlig forskning vid Göteborgs universitet som delvis fokuserar Gloria Gervitz författarskap.

Gloria Gervitz är född 1943 i en judisk familj i Mexico City. År 1976 började hon skriva det pågående livsverketMigraciones, som 2009 kom i svensk översättning av Ulf Eriksson och Magnus William-Olsson på Förlaget Wahlström & Widstrand. En essä av Hanna Nordenhök om Gervitz dikt finns att läsa i Glänta 1-2014.

HannaN

Hanna Nordenhök

[Programmet ingår i serien Rätten att berätta som löper parallellt med vår kurs Creative Writing for Newcomers som leds av den irakiske författaren Hassan Blasim.]