NÄSTA GÅNG ELDEN: Mattias Gardell

CLANDESTINO INSTITUT | LÖRDAG 24 MARS | KL 18

“Flickan som jagades av elden. Svensk fascistisk skönlitteratur och radikalnationalismens affektiva dimensioner”

———————————————

NÄSTA GÅNG ELDEN – fascismen av idag och vårt totalförsvar, motstånd och slutet på mardrömmen om raser 
———————————————

Bristen på de ideologiska motsättningarna har lagt sig till rätta. Kampen om den ensamma människans farhågor tilltar. Visionerna om solidaritet över gränser känns mer och mer avlägsna, nästan onåbara. Vi tycks befinna oss i en postpolitisk omöjlighetssituation där högerpopulisternas lögner har blivit allmängods.

Vad kan kulturen, de intellektuella och konstnärerna öppna för alternativ? Hur ska dödläget brytas?

Med start i vår presenterar Clandestino Institut en ny serie föreläsningar som äger rum i Göteborg under hela året. Namnet på serien är inspirerat av den amerikanske författaren James Baldwins legendariska essä The Fire Next Time i vilken läsaren ombeds mobilisera motstånd mot rasism och andra lögner.

Om inget annat anges äger samtalen rum i nyöppnade Rufus Bar – som fått sitt namn av huvudpersonen i Baldwins roman Another Country – på Kulturhuset Oceanen där Clandestino Institut har sitt huvudkontor. 

 Anmälan skickas till:  maja.ostling@clandestinoinstitut.org