Info

Clandestino Institut är ett nätverk av kulturarbetare, konstnärer och forskare som sedan början av 2000-talet ligger bakom alternativa utbildningar, konstutställningar och en rad andra kulturprojekt.

Till de mest uppmärksammade projekten hör Clandestino Festival som ägt rum årligen sedan 2003. Bland övriga projekt i institutets historia finns litterära evenemang, kurser i kreativt skrivande och publikationer.

Institutet drivs i form av en ideell förening med bas i Göteborg. Huvudsakligen finansieras verksamheten med offentliga stöd från Statens Kulturråd, Västra Götalandsregionens kulturnämnd, Göteborgs Stad och samarbeten med en rad olika scener och institutioner i Sverige.

Beställ vårt nyhetsbrev här.